Нарантээг компани Нийслэлийн шилдэг татвар төлөгч аж ахуй нэгж байгууллагаар шалгарлаа.