card

Сургуулийн орчинг сайжруулах

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг Даргын Тамгын Газрын хүсэлтээр компанийн нийгмийн хариуцлагаар гүйцэтгэх 6 жилийн ажлын хүрээнд 3 дугаар сургууль хүртэл авто машин зорчих засмал зам, явган хүний зам, сургуулийн урд талд авто машины зогсоол байгуулах ажлын санхүүжилтэд нийт 395,000,000 төгрөгийг хандивласан.

Холбогдох